Disclaimer

VZW Petanqueclub Den Akker heeft omwille van ledenregistratie en vrijwilligerswerk een aantal persoonsgegevens te beschikking die we enkel en alleen gebruiken omwille van de registratie bij de Petanque Federatie Vlaanderen (PFV), het versturen van clubinformatie of omwille van het wettelijke kader in functie van de wetgeving rond vrijwilligerswerk. Op eenvoudig vraag van de eigenaar naar email disclaim@pcdenakker.be  kan onjuiste of onvolledige informatie gecorrigeerd worden of kan de beschikbare informatie opgevraagd worden. U kan ook de vraag stellen om de informatie te verwijderen, indien deze niet langer relevant is voor onze club.

Omdat onze site ook een centraal bron van informatie is voor onze leden, vrienden en familie of voor de vele sportliefhebbers, kunnen er mogelijks foto’s van events gepubliceerd worden waar u mogelijks herkenbaar op staat.  Indien de foto voor u aanstootgevend is, zullen we op eenvoudig verzoek deze foto verwijderen of u onherkenbaar maken.